APPSGAG.png
vi
x
1554969005.app_details.jpg
F-Droid.jpg

F-Droid

1.8
F-Droid

7.29 MB

Miêu tả về F-Droid

Ứng dụng

F-Droid là kho lưu trữ miễn phí và nguồn mở của các ứng dụng chính thức mà bạn có thể cài đặt trên Android. Đây là một danh mục có thể cài đặt các ứng dụng phần mềm nguồn mở và miễn phí cho nền tảng Android. Ứng dụng khách giúp dễ dàng duyệt, cài đặt và theo dõi các cập nhật trên thiết bị của bạn.

Mặc dù số lượng ứng dụng có sẵn trên F-Droid trên Google Play không nhiều, nhưng lựa chọn này rất tốt và cung cấp nhiều công cụ.

F-Droid cho phép bạn tải xuống nhiều phiên bản của một ứng dụng. Vì vậy, bạn có thể tránh các phiên bản không khớp hoặc các phiên bản đã được chứng minh là kém hơn so với phiên bản trước, điều thường xảy ra, nhưng không phải trong trường hợp ứng dụng Google Play.

Tính năng

 1. Cài đặt các ứng dụng nguồn mở và miễn phí
 2. Luôn cập nhật ứng dụng
 3. Nhận tin tức và đánh giá cho ứng dụng của bạn
 4. Không có vi-rút
 5. Tải xuống miễn phí và nhanh chóng

Cách thức hoạt động?

Cách ứng dụng F-Droid hoạt động rất dễ dàng. Nó bao gồm ba tab: một cho các ứng dụng có sẵn, một cho các ứng dụng đã được cài đặt và một tab cuối cùng để cập nhật không thay đổi.

Sau khi tìm thấy ứng dụng mà chúng tôi quan tâm, chúng tôi sẽ có thể cài đặt nó trên điện thoại Android của chúng tôi hoặc truy cập mã nguồn của nó. Chúng tôi cũng có thể xem giấy phép và thông tin tiếp theo cho mỗi ứng dụng.

F-Droid sẽ có tất cả các ứng dụng nguồn mở có sẵn cho thiết bị Android của bạn.

Yêu cầu

 1. Hệ điều hành tối thiểu: Android 4.0.
 2. Yêu cầu kích hoạt tùy chọn nguồn không xác định trong cài đặt> ứng dụng để cài đặt ứng dụng qua tệp apk.
...
F-Droid
1.8
F-Droid

7.29 MB

Tải về
135
Thông tin kĩ thuật
 • Giấy phép
  Miễn phí
 • Ngôn ngữ
  Anh
 • Hệ điều hành
  Android
 • thể loại
  Apps
 • Tác giả
  F-Droid
 • Tỷ lệ
  4.5
 • Tải về
  135
 • Kích thước
  7.29 MB
 • ngày cập nhật
  2020-06-03
Tải xuống các ứng dụng tương tự để F-Droid